خدمات و مزایای دریافتی توسط شرکت کنندگان همایش
1397/03/15

خدمات دریافتی ثبت نام کنندگان:
- صدور و ارسال پستی گواهی پذیرش وسرتیفیکیت تایید اصالت همایش 10 روز بعد از ارسال مقاله
- ارسال پستی لوح فشرده کتابچه مجموعه مقالات همایشب عد از برگزاری همایش
- درج و نمایه سازی مقالات پذیرفته شده در سایت Civilica
-چاپ مقالات پذیرفته شده در داوری ، در مجلات معتبر بین المللی و ملی

- امکان استفاده و سفارش بسته تقویت رزومه دکتری و ارتقاء شغلی شامل موارد پژوهشی، چاپ کتاب ، گواهی دوره های آموزشی و ...