دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال مقالات »
1397/07/30
پوستر همایش
Poster
ساختار سازمانی همایش

ساختار سازمانی همایش : 

رئیس هماش: دکتر صادق علی جانی

دبیر همایش: دکتر صادق خوشرو

کادر اجرایی: مهندس سجاد شیری ، مهندس اسماعیل صادق زاده ، مهندس علی شیری

فایل های ثبت شده در سایت
ردیف عنوان فایل دانلود
1 فرمت مقاله- چکیده
2 فرمت مقاله- اصل مقاله